Öppet Makerspace vid luncher

Våra "MakerNinjas" Johan Bruce och Alexander Croon finns på plats i Makerspace varje tisdag samt fredag under lunchtid. Oavsett vilket program du går, kom och ställ frågor om Innovation Labs!

Makerspace case: NKT HV Cables AB

Karlskrona Makerspace explores, together with NKT HV Cables AB, the usefulness of additive manufacturing in prototyping as well as producing tools and fixtures. [caption id="attachment_501" align="alignnone" width="300"] Prototype, NKT HV Cables AB[/caption]

Design Thinking course 2018 completed

This year’s iteration of the Design Thinking course (MT2547) has completed with a Design Expo at BTH where the students presented and demonstrated their results to other student peers, teaching staff, and general public as…

MakerNinjas

För att på ett bättre sätt kunna stödja er som arbetar i våra innovationsmiljöer så har vi tagit hjälp av studenter med intresse och erfarenhet av ”making”. Vi kallar denna nya roll i vårt Makerspace…

Öppet Hus på BTH

Under lördagen hade BTH öppet hus för att intresserade skulle få inblick i vilka studiealternativ som finns samt hur utbildningen är upplagd, samverkan med näringsliv och vilka labb-resurser mm som finns. Makerspacet hade öppet under…