Karlskrona Makerspace är en öppen innovationsmiljö för teknikutveckling och prototypskapande vid Blekinge Tekniska Högskola.