//“Pricka soptunnan” dagens innovationsutmaning!

“Pricka soptunnan” dagens innovationsutmaning!

Bastasjö Friskola åk 5 var på besök med 25 kids som var sugna på förstå mer kring teknikens möjligheter. Under en session i makerspacet fick de av Professor Tobias Larsson en kortare inblick i hur teknikutvecklingen har gett människan en bättre tillvaro, men också vilka problem och utmaningar det fört med sig, främst kring miljön.

Efter den inledande teknikorienteringen fick ungdomarna i team metodiskt ta sig an uppgiften att konstruera en “skräpkastningsmaskin” som dels ska fungera, vara designmässigt tilltalande, och även kunna kasta skräpet långt. Till sin hjälp fick man en guide i hur man bör spendera sin tid i planering, inventering, skapande och slutlig design, för att sedan kunna vara redo för tävlingsmomentet att visa upp sin konstruktion. Materialet man använde baserade sig på LittleBits elektronikkits och tillgängligt material i makerspacet, som trä, lim, plast, glitter mm.

En bit in i byggandet tog man en brejk och gick och tittade på de forskningslabb som man som student och forskare använder sig av i produktutveckling (maskinteknik, marinteknik) för att få en känsla för hur nya och hållbara lösningar forskas fram tillsammans med företag som Volvo, NKT, Roxtec etc.

Väl tillbaka i makerspacet blev det att konstruera klart för att sedan testa maskinerna. Samtliga team hann klart med sina byggen och kunde testa dem under applåder från sina kompisar. Designmässigt även en viss andel fjäsk för “domare Larsson” när man kunde läsa “BTH äger” på nån konstruktion ;-).

Ännu en kul dag i makerspacet som förhoppningsvis stimulerade att välja en karriär i teknik!