/Om oss

Om oss

There is only make!

Vad är Karlskrona Makerspace?

Karlskrona Makerspace är en demokratiserad forsknings- och utbildningsmiljö skapad 2012 vid Blekinge Tekniska Högskola och kopplad till Product Development Research Lab och Institutionen för Maskinteknik.

Karlskrona Makerspace är en plats som syftar till att främja utforskande av idéer kring skapande. Makerspaces kommer i alla former och storlekar. De tjänar alla som en samlingspunkt för verktyg, maskiner, metoder, projekt, mentorer och expertis. En samling verktyg definierar inte ett Makerspace. Snarare definierar vi det utifrån vilka möjligheter till skapande som ges.

Utrymmet ligger i H-byggnaden (utanför biblioteket) och består av ett utrymme med teknik, verktyg och material för snabbt prototypskapande.

Vår logo är en ihopsatt “skyline” från kända byggnader i Karlskrona; Gamla mastkranen, Fredrikskyrkan, Karl XI, Tyska kyrkan, och Marinmuseet.

För evenemang och nyheter, följ Karlskrona Makerspace på Facebook.

Varför? Vad är drivkraften?

Den huvudsakliga orsaken bakom Karlskrona Makerspace är en förändrad produktionslogik där ny teknik gör det möjligt att tillgängligöra skapandet av prototyper även till icke-experter, och på ett snabbare och mer tillgängligt sätt (via 3D-print, snabbare elektronikprototyping, snabbare kodning mm) därmed kan innovationsprocesser kortslutas och idé, utveckling, till färdig prototyp kan göras i en och samma miljö stöttat av metoder, verktyg, utrustning och den goda hjälpen av coacher.

För vem? Vad är syftet?

Vi tror att genom att tillhandahålla en plats för studenter, företag, innovatörer och entreprenörer att få utlopp för  inspiration-ideation-implementering kan vi hjälpa dem att förverkliga sina idéer och produkter, prototyper och tjänster som skulle kunna ligga till grund för nya satsningar och sysselsättning. Vi brinner för att utbilda människor att hitta lösningar för sig själva istället för att vara enbart konsumenter. Vår plattform inte bara stödjer tanken att fokusera mer på de behov som de försöker att tillgodose, men främjar också en miljö som gör det möjligt för dem att uppfylla dessa behov och medskapa lösningar som ger mervärde till både sig själva och sitt samhälle i stort.

Vi bygger infrastruktur för fler barn och vuxna att ansluta till en framtid där de kan personligen ändra, modifiera eller -hacka- den fysiska världen, skapa saker som var nästan omöjligt att göra på egen hand för bara några år sedan. ”Göra” handlar om att bli hands-on, med hjälp av dessa nya tekniker och verktyg.

Var finns vi?

Du hittar oss på BTH, utanför Biblioteket. Se karta.

Kontaktpersoner

Logotypen?

Många frågar om logotypen. Den är inspirerad av landmärken i Karlskrona och finns i flera varianter. Det går bra att låna den och ange Karlskrona Makerspace som ursprung. Det ska till och med vara någon som tatuerat in stadssilluetten från loggan 😉